Dating site jehova s getuigen Totally free all access sex dating sites

Log in to your account Username or Email Address: Also, please use caution. Never give out personal information, and never agree to meet someone in person unless you are meeting in a public place or you take along a friend.

Jehovah’s Witnesses), officieel genaamd Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen, zijn een adventistische sekte in het christendom die ontstaan is in de tweede helft van de 19 eeuw.

If you are of the Jehovah's Witness faith, and you want to seek out others online who share your beliefs, look for the following in any websites you might consider participating indian escorts ct. Private drunk swinger party site knows what I'm looking for and can provide exactly what I want.

Toggle navigation FORUM WARNING: XPRESS IS THE Canadian gay escorts HOOKUPS ONLINE.

In zijn boek The Time is at Hand (1889) voorzegde hij dat 'de oorlog van de grote dag van God de Almachtige' (Opb.

), die reeds begonnen was, zou eindigen in 1914 met volledige omverwerping van de huidige heerschappij op aarde.

Hij loochende de Drie-eenheid, omdat hij ontkende, dat Jezus Christus de tweede persoon is in het goddelijke Wezen. Hun naam Jehovah's Getuigen is ontleend aan de naam van God, die volgens hen ‘Jehovah’ luidt is. Wereldwijd zijn er zo’n 7,5 miljoen Jehovah's Getuigen (afgekort JG), verspreid over ruim 107.000 gemeenten in 236 landen (stand 2010).

Hij loochende de onsterfelijkheid van de ziel en de eeuwigheid van de straf. In België leven naar hun eigen zeggen ruim 25.000 JG, verdeeld over 375 gemeenten, en in Nederland ruim 30.000 leden verdeeld over 395 gemeenten (stand 2010). Bepalend voor het geloof van JG is niet alleen de Schrift, maar ook de leer van het Wachttorengenootschap, 'Gods enige kanaal' dat 'voedsel te rechter tijd verschaft'. JG hebben een eigen bijbelvertaling, de zogeheten Nieuwe-Wereldvertaling. JG verwerpen de leer van de Drie-Eenheid als heidens en onbijbels. Jezus Christus is, zo leren zij, niet gelijk aan God. Christus stierf niet aan een kruis, maar aan een paal. De zielen van de goddelozen worden, nadat zij uit de dood zijn opgestaan, vernietigd. Volgens de JG eindigden omstreeks in oktober 1914 de “tijden der heidenen”. JG winnen zielen door huis-aan-huis het evangelie van het koninkrijk te verkondigen.

Hij is de eerste van Gods schepselen, de aartsengel Michaël. Hij is niet lichamelijk, maar geestelijk opgestaan. Jehovah's getuigen bidden niet tot Hem; ze bedanken Hem niet voor zijn verlossingswerk. Hij begon in 1914 te regeren (Openbaring )." Heilige Geest. Jehovah's getuigen onderscheiden twee klassen van gelovigen: zij die een hemelse roeping hebben en zij die aan aardse roeping hebben. De Getuigen geloven niet aan een eeuwig oordeel en een eeuwige straf. In dit jaar kwam Jezus Christus terug om Zijn Koningschap in de hemel te aanvaarden. Vooral onder rooms-katholieken, die over het algemeen weinig Schriftkennis hebben, vinden zij gehoor. In de Nederlandse taal verschijnen twee tijdschriften van JG: De Wachttoren en Ontwaakt.

Het spoort aan tot geloof in Jezus Christus, die gestorven is opdat wij eeuwig leven kunnen krijgen, en die nu in de hemel regeert als koning van Gods koninkrijk.

Dit tijdschrift wordt al sinds 1879 door Jehovah's getuigen uitgegeven, en heeft geen politieke inslag.

Search for dating site jehova s getuigen:

dating site jehova s getuigen-55dating site jehova s getuigen-76dating site jehova s getuigen-88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating site jehova s getuigen”

  1. The 16-year-old girl who flew to London this weekend to meet an older man following a reported online relationship is set to be reunited with her parents, and authorities have made an arrest.

  2. Sex-Education 101 Come play with your favorite college cam girl whether she’s the cheerleader type, brunette brainiacs, popular busty bombshell or the naughty nerds.